Menu
Contact

Zelhem, V. v. Goghstraat 64
Zutphen,Geweldigershoek 39

info@praktijkterhorst.nl

06 - 4622 1969

Fysiotherapie

In de praktijk kunt u ook terecht voor fysiotherapie

In Zelhem en Zutphen

Welkom

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen die klachten uitstekend worden behandeld. Dat is het specialisme van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is er voor iedereen. Het is verstandig om meer van de mogelijkheden af te weten.

Fysiotherapie: een introductie

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage.

 • Een fysiotherapeut kan je:
 • adviseren
 • begeleiden
 • of behandelen bij stoornissen in je houding en/of bewegen.
Dat kan zijn bij bijvoorbeeld blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten.
De klachten waarmee je bij de fysiotherapeut kan komen, kunnen zeer uiteenlopend zijn:
 • pijn
 • krachtsvermindering
 • ademhalingsproblemen
 • zwellingen
 • beperking in de beweging.
De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkelt. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten.

De behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met je huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig.

Naast behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat de patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Therapie op maat

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn bewegingstherapie en massage.

Overzicht

 • Bewegingstherapie. Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht of een betere ademhalingstechniek en het leren ontspannen. Vaak wordt hiebij gebruik gemaakt van trainingsapparatuur. Voor een goed resultaat is thuis oefenen essentieel.
 • Massage is al sinds eeuwen een hulpmiddel tegen pijn. Doel van massage is, naast pijndemping, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.
 • Fysiotechniek. Onder fysiotechniek vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, geluidsgolftherapie. Deze technieken worden vooral ingezet om weefsels te laten herstellen en pijn te verlichten. Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.

Partners in gezondheid

De huisarts, specialist of tandarts verwijst u door naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld. Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of therapie zin heeft. Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling.

Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie.

Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werk je aan het herstel van je gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.


Vergoeding

Er zijn wettelijke vastgestelde tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door verzekeraars. Je verzekeraar kan u hierover verder informeren.

Bron: KNGF


Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de fysiotherapie behandeling/fysiotherapeute dan kunt u in het volgende document lezen wat u moet doen.
Waar kan je met je klacht terecht en waar kan je deze indienen ?
Download klachtenregeling (pdf, 63 kb)

De fysiotherapeute

Kirsten ter Horst:fysiotherapeute

Kirsten ter HorstFysiotherapeute/acupuncturiste

De fysiotherapeute is aangesloten bij het Centraal kwaliteitsregister van het K.N.G.F.
De fysiotherapeute heeft veel affiniteit met/behandeling van:
 • Sporters
 • Kinderen (psychomotoriek, sensomotoriek, houdingstherapie)
 • Beroeps gerelateerde klachten
 • Rugscholing
 • Ontspanningstherapie
 • Psychosociale klachten
 • Neurologische aandoeningen