Menu
Contact

Zelhem, V. v. Goghstraat 64
Zutphen,Geweldigershoek 39

info@praktijkterhorst.nl

06 - 4622 1969

Wat is acupunctuur

Geschiedenis

Ongeveer 4000 jaar geleden is in China acupunctuur bij toeval ontdekt. In vraag naar eeuwige leven vond men een genezingsmethode die tot nu toe niets aan kracht en effectiviteit heeft ingeboet. Acupunctuur ontwikkelde zich tot een effectieve, efficiënte genezingsmethode zonder bijwerkingen of verslavingsverschijnselen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Traditionele Chinese Geneeskunst goedkoper is en minstens dezelfde resultaten geeft als westerse geneeskunde.

Klassieke acupunctuur

Gaat uit van klassieke Chinese filosofie. Een van de basisdelen van deze filosofie is de vijf-elementenleer.
Deze elementen zijn:

  • vuur
  • aarde
  • metaal
  • water
  • hout.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe organen en energie bij elkaar horen. Mensen met een ochtendhumeur komen ’s morgens moeilijk op gang en zijn dan snel prikkelbaar. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout hoort, is onder andere boosheid of prikkelbaarheid. De energie die daar weer bij hoort, is de leverenergie. De acupuncturist zal zich dan inzetten om de energie van de lever te balanceren. Het opstaan zal minder moeite kosten; dat geeft de patiënt allicht een andere kijk op het leven.

Onderstaande tabel toont de diverse verbindingen van de elementen:

Element Verbinding
Vuur hart/dunne darm en twee acupunctuurorganen:
Kringloop/drievoudige warmtebron
Aarde milt-pancreas/maag
Metaal long/dikke darm
Water nier/blaas
Hout lever/galblaas

Yin & Yang

Het Yin & Yang-teken staat voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht houden.

Yin vrouwelijke, ontvangende, donkere deel
Yang mannelijk, zon en scheppende deel

De witte stip in het zwarte gedeelte en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin of helemaal Yang is. Altijd is er een deel van de andere aanwezig.

Als men gezond wil blijven moet balans tussen Yin & Yang gelijk blijven, uit balans dan wordt men ziek. Het kan zijn dat balans teveel naar één kant is doorgeslagen, of dat stroom van voortdurende verandering ergens stagneert.
Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar ook door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren.
Men kan dan weer gezond worden door het evenwicht te herstellen of de stroom weer op gang te brengen. De acupuncturist behandelt energiebanen (meridianen) die in het lichaam zijn en punten die daarop liggen door het plaatsen van naalden.

Meridianen

Energie circuleert in het lichaam via meridianen, dat wil zeggen energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Bijvoorbeeld de levermeridiaan, de hartmeridiaan etc..
Zij vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.

Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, onder ander met een naald, invloed kan uitoefenen op stromen van energie in meridiaan. Door met een naald te prikken zet je de energie in beweging en kun je die zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

Diagnose mogelijkheden

Pols Via voelen pols rechts/links kan men onderscheid maken tussen 6 gebieden, die relatie hebben met acupunctuur organen. Men vergelijkt energetische toestand van alle organen met elkaar
Tong Op de tong kan men allerlei reflexgebieden van voornamelijk het spijs-verteringssysteem terugvinden.
Verder geeft kleur, aanslag, vorm, grootte van de tong ook informatie.
Huid Kleur en kwaliteit van de huid.
Ogen en haren toestand ogen/haar patiënt
Praten Hoe de patiënt over zijn of klachten spreekt
Drukpijn Spontale of drukgevoeligheid van yu- en mo-punten op het lichaam. Deze hebben aan de lichaamsvoorzijde te maken met acute orgaan-problemen en aan de rugzijde vaak met chronische orgaanproblemen.

Wat kan acupunctuur doen

Acupunctuur kan ziekten genezen of klachten verlichten die een bepaalde ziekte met zich meebrengt. Het is ook een methode om ziekte te voorkomen.
De natuurlijke weerstand tegen ziekte wordt door acupunctuur verhoogd en pijn wordt bestreden en een vermindering van pijn met 75% is normaal. Tevens wordt de levenslust vergroot.

Nieuw: U kunt een afspraak maken voor een gratis medisch consult waarbij u vrijblijvend terecht kunt voor vragen en advies (circa 20 minuten).